Current Navigation: Skip Navigation LinksDefault > Way to Collect
Way to Collect
 ImageSerial NoNameAuthorPlaceWay to CollectSite
1 8 093000001 Shun-Long-Lin School No.392, Sec. 6, Zhongshan N. Rd., Shilin District, Taipei City 111
2 9 093000002 Shun-Long-Lin School No.392, Sec. 6, Zhongshan N. Rd., Shilin District, Taipei City 111
3 10 093000003 Ball Machines George Rhoads Museum No.189, Shishang Rd., Shilin District, Taipei City 111
4 11 093000004 Windmill Takis Vassilakis Museum No.189, Shishang Rd., Shilin District, Taipei City 111
5 14 094042101 A Cycle of Sixty Years: Formosan Pangolin and the Seedlings YANG ZUN JHIH Park No.42, Lane 150, Sec. 3, Zhishan Rd., Shilin District, Taipei City 111
6 17 093000071 Yi-chung-Lin Zhang Yu Synergy Motor Co., Ltd. Public Works Jihe Rd and Sec. 5, Chengde Rd Street intersection
7 19 092000002 Shu-Zih-Hou School No.37-1, Chang-an W. Rd., Zhongshan District, Taipei City 104
8 21 092000004 Ming-Jhe-Huang School No.37-1, Chang-an W. Rd., Zhongshan District, Taipei City 104
9 22 094000007 Fu-Jin-Hu YE-HUAI-YUAN HU-YU-LUN School No.97, Changji St., Datong District, Taipei City 103
10 23 094000008 Dances the spring breeze FU-teng-Hsu Park No.28, Xining N. Rd., Datong District, Taipei City 103
11 33 091102501 Administrative Organization No.6, Lane 335, Sec. 4, Xinyi Rd., Xinyi District, Taipei City 110
12 34 091102502 Administrative Organization No.6, Lane 335, Sec. 4, Xinyi Rd., Xinyi District, Taipei City 110
13 35 091122701 Wei-Jheng-Huang Administrative Organization No.10, Lane 246, Yanji St., Da-an District, Taipei City 106
14 39 092092601 Rising Skyward Xiu-Qi-Wang Administrative Organization No.179, Sec. 1, Heping E. Rd., Da-an District, Taipei City 106, Taiwan
15 40 092092605 Child’s Play Xiu-Qi-Wang Administrative Organization No.179, Sec. 1, Heping E. Rd., Da-an District, Taipei City 106
16 41 092092608 A Youthful Curiosity Xiu-Qi-Wang Administrative Organization No.179, Sec. 1, Heping E. Rd., Da-an District, Taipei City 106
17 42 093000066 The Seagull in the Spring LIN SHENG JHENG Administrative Organization No.92, Sec. 2, Fuxing S. Rd., Da-an District, Taipei City 106
18 43 093072901 Foods for Life Huey-Na Hsu School No.1, Sec. 4, Roosevelt Rd., Da-an District, Taipei City 106
19 44 094000013 The Art of Speed Pu-Tsong School No.1, Sec. 4, Roosevelt Rd., Da-an District, Taipei City 106
20 45 094052701 OLYMPICS CHU-MAN-LAI School No.1, Sec. 4, Roosevelt Rd., Da-an District, Taipei City 106
21 46 094052702 SWIFT LIN LIANG CAI School No.1, Sec. 4, Roosevelt Rd., Da-an District, Taipei City 106
22 49 090091404 Years Wun-Jhih-Wang Infrastructure Civic Ave
23 51 092000007 Sheng Jun-Jun-Lai Others No.577, Linsen N. Rd., Zhongshan District, Taipei City 104
24 52 092012405 LIN SHENG JHENG Education & Entertainment Facility No.2, Lane 44, Sec. 2, Zhongshan N. Rd., Zhongshan District, Taipei City 104
25 53 092042401 Jun-Jun-Lai Others No.577, Linsen N. Rd., Zhongshan District, Taipei City 104
26 59 095042802 Salute to the Grand Master School No.262, Lequn 2nd Rd., Zhongshan District, Taipei City 104
27 69 092032801 Cing-Jhih-Guo Administrative Organization No.40, Quanzhou St., Zhongzheng District, Taipei City 100
28 71 092062601 You are here Zheng Yi-Xin Rob Van Erve School No.1, Aiguo W. Rd., Zhongzheng District, Taipei City 100
29 73 092072501 Survival I Siang-Yang Hospital No.7, Zhongshan S. Rd., Zhongzheng District, Taipei City 100
30 74 092072502 Siang-Yang Hospital No.7, Zhongshan S. Rd., Zhongzheng District, Taipei City 100
31 75 092072503 Li-Hsing-Chen Hsien-Ming-Chiang Hospital No.7, Zhongshan S. Rd., Zhongzheng District, Taipei City 100
32 76 092072504 Hsien-Ming-Chiang Hospital No.7, Zhongshan S. Rd., Zhongzheng District, Taipei City 100
33 77 092072505 Hsien-Ming-Chiang Hospital No.7, Zhongshan S. Rd., Zhongzheng District, Taipei City 100
34 78 092072506 Li-Hsing-Chen Hsien-Ming-Chiang Hospital No.7, Zhongshan S. Rd., Zhongzheng District, Taipei City 100
35 79 093000067 Lai,Chi Man CHU-MAN-LAI Administrative Organization No.233, Sec. 1, Guiyang St., Zhongzheng District, Taipei City 100
36 80 093000068 Witness Ming-Jhe-Huang Administrative Organization No.233, Sec. 1, Guiyang St., Zhongzheng District, Taipei City 100
37 81 093000069 Compass And Ruler Ming-Te-Lu Administrative Organization No.233, Sec. 1, Guiyang St., Zhongzheng District, Taipei City 100
38 82 094000015 Daydream JIAN JYUN CHENG Others No.131, Sanyuan St., Zhongzheng District, Taipei City 100
39 83 095100201 Shun-Long-Lin Street
40 154 093123005 Five Riverbeds Pu-Tsong Plaza No.1, Lane 178, Xingzhong Rd., Neihu District, Taipei City 114
41 155 093123002 Restructure Exercise Shyu Rucy-Shian Plaza No.1, Lane 178, Xingzhong Rd., Neihu District, Taipei City 114
42 156 094000009 Sen Yang cheng-hung-chen Others No.1, Lane 213, Sec. 2, Jiuzong Rd., Neihu District, Taipei City 114
43 158 094042113 Tian-Duo-Li School No.200, Sec. 3, Kangning Rd., Neihu District, Taipei City 114
44 159 094042102 Tian-Duo-Li School No.200, Sec. 3, Kangning Rd., Neihu District, Taipei City 114
45 160 094042103 Tian-Duo-Li School No.200, Sec. 3, Kangning Rd., Neihu District, Taipei City 114
46 161 094042104 Tian-Duo-Li School No.200, Sec. 3, Kangning Rd., Neihu District, Taipei City 114
47 162 094042105 CHU-MAN-LAI School No.200, Sec. 3, Kangning Rd., Neihu District, Taipei City 114
48 163 094042106 MTI Engineering Co., Ltd. Chen Ming-chang School No.200, Sec. 3, Kangning Rd., Neihu District, Taipei City 114
49 164 094042107 MTI Engineering Co., Ltd. Chen Ming-chang School No.200, Sec. 3, Kangning Rd., Neihu District, Taipei City 114
50 165 094042108 MTI Engineering Co., Ltd. Chen Ming-chang School No.200, Sec. 3, Kangning Rd., Neihu District, Taipei City 114
51 166 094042109 MTI Engineering Co., Ltd. Chen Ming-chang School No.200, Sec. 3, Kangning Rd., Neihu District, Taipei City 114
52 167 094042110 MTI Engineering Co., Ltd. Chen Ming-chang School No.200, Sec. 3, Kangning Rd., Neihu District, Taipei City 114
53 168 094042111 MTI Engineering Co., Ltd. School No.200, Sec. 3, Kangning Rd., Neihu District, Taipei City 114
54 175 095062801 The beautiful lakes with prosperous life forms breeding in an endless succession. GU BING SING LIN JIA HONG LI MING JHE School No.8, Lane 363, Jinhu Rd., Neihu District, Taipei City 114
55 176 095062802 Huei-Fen-Deng School No.8, Lane 363, Jinhu Rd., Neihu District, Taipei City 114
56 177 095062803 Dong-Min-Hu School
57 179 095062804 Dong-Min-Hu School No.8, Lane 363, Jinhu Rd., Neihu District, Taipei City 114
58 181 092012403 The Eurythmic Cadence of the Pen Orangery international art curator Inc. HU WEI BIN Administrative Organization 5F., No.151, Jinghou St., Wenshan District, Taipei City 116
59 183 092072507 Chang-Ming-Chen Others
60 186 093000070 Role-Play Forest Yi-chung-Lin Zhang Yu Administrative Organization No.32, Jingwen St., Wenshan District, Taipei City 116
61 187 093072902 Administrative Organization No.2, Zhangxin St., Wenshan District, Taipei City 116
62 196 094100401 Dancing Tree Cheng-Wei-Tsai School No.169, Sec. 1, Xiuming Rd., Wenshan District, Taipei City 116
63 199 089112901 Rainbow hometown LIN YU SHEN Public Works No.271, Jhoumei St., Beitou District, Taipei City 112
64 203 091072601 Love, Vitality, Sincerity Li-Hsing-Chen School No.365, Mingde Rd., Beitou District, Taipei City 112
65 208 092092603 Shun-Long-Lin Administrative Organization No.3-1, Zhongshan Rd., Beitou District, Taipei City 112
66 209 092092606 Shun-Long-Lin Administrative Organization No.3-1, Zhongshan Rd., Beitou District, Taipei City 112
67 211 092112806 Wei-Jheng-Huang Education & Entertainment Facility No.485, Zhonghe St., Beitou District, Taipei City 112
68 212 092122501 Guan shan Du shui‧Xu ri Xiao yue-Flight Cheng-Ping-Dong School No.581, Sec. 4, Zhongyang N. Rd., Beitou District, Taipei City 112
69 213 092122502 Star-plucking Cheng-Ping-Dong School No.581, Sec. 4, Zhongyang N. Rd., Beitou District, Taipei City 112
70 214 092122503 To Soar Cheng-Ping-Dong School No.581, Sec. 4, Zhongyang N. Rd., Beitou District, Taipei City 112
71 215 092122504 Rising-Sun Cheng-Ping-Dong School No.581, Sec. 4, Zhongyang N. Rd., Beitou District, Taipei City 112
72 216 092122505 Originality and Creativity Cheng-Ping-Dong School No.581, Sec. 4, Zhongyang N. Rd., Beitou District, Taipei City 112
73 217 092122506 Longitude and Latitude Cheng-Ping-Dong School No.581, Sec. 4, Zhongyang N. Rd., Beitou District, Taipei City 112
74 218 092122507 Natural Composition Cheng-Ping-Dong School No.581, Sec. 4, Zhongyang N. Rd., Beitou District, Taipei City 112
75 219 093062410 Eternal Melody Administrative Organization No.158, Zhiyuan 3rd Rd., Beitou District, Taipei City 112
76 220 093092401 The Dance of Flame Siang-Yang Mountain rocks like Enterprises Ltd. Public Works No.271, Zhoumei St., Beitou District, Taipei City 112
77 221 094000003 Vector Lin Cheng-Chuan Education & Entertainment Facility No.3, Wenhua 3rd Rd., Beitou District, Taipei City 112
78 222 094000004 Jheng-Gong-Jiang LI JHE HUANG Education & Entertainment Facility No.100, Lane 39, Sec. 1, Shipai Rd., Beitou District, Taipei City 112
79 223 094000005 Diamond Meets Diamond LIN REN SIN Education & Entertainment Facility No.100, Lane 39, Sec. 1, Shipai Rd., Beitou District, Taipei City 112
80 225 094030401 Shun-Long-Lin School No.70, Sec. 2, Zhongyang N. Rd., Beitou District, Taipei City 112
81 226 094030402 Shun-Long-Lin School No.70, Sec. 2, Zhongyang N. Rd., Beitou District, Taipei City 112
82 231 091122703 Sprcading the wings to fly Xiu-Qi-Wang School No.101, Sec. 4, Bade Rd., Songshan District, Taipei City 105
83 232 091122705 Xiu-Qi-Wang School No.101, Sec. 4, Bade Rd., Songshan District, Taipei City 105
84 233 091122707 Sprcading the wings to fly Xiu-Qi-Wang School No.101, Sec. 4, Bade Rd., Songshan District, Taipei City 105
85 234 091122709 Joyful Growth Cheng-Ling-Huang School No.101, Sec. 4, Bade Rd., Songshan District, Taipei City 105
86 235 091122711 Image of Nurruring Cheng-Ling-Huang School No.101, Sec. 4, Bade Rd., Songshan District, Taipei City 105
87 236 091122712 Pleasant Harvest Cheng-Ling-Huang School No.101, Sec. 4, Bade Rd., Songshan District, Taipei City 105
88 238 091000001 Posse to be able: B Bian-Wu-Tian Plaza Songren Rd., Xinyi District, Taipei City 110
89 239 091011004 Posse to be able: A Bian-Wu-Tian Plaza No.3, Songren Rd., Xinyi District, Taipei City 110
90 240 091122001 City Bird Cheng-Wei-Tsai Plaza Songren Rd., Xinyi District, Taipei City 110
91 243 092122508 Sky David Kuo School No.20, Lane 95, Songren Rd., Xinyi District, Taipei City 110
92 244 094000011 Button JHENG CONG WUN Plaza Lane 168, Songde Rd., Xinyi District, Taipei City 110
93 246 092062603 Guang-Yu-Li School No.366, Chongyang Rd., Nangang District, Taipei City 115
94 249 092062606 Guang-Yu-Li School No.366, Chongyang Rd., Nangang District, Taipei City 115
95 250 092082801 Georgia -Lee-Collins School No.29, Xingzhong Rd., Nangang District, Taipei City 115
96 262 092092604 Shining Lucky Star Yun-shan-Lee School No.66, Sec. 1, Zhonghua Rd., Wanhua District, Taipei City 108
97 263 092092607 Musical Melody Yun-shan-Lee School No.66, Sec. 1, Zhonghua Rd., Wanhua District, Taipei City 108
98 265 094123001 Feel Just Like Fish in Water JHOU GUO LONG School No.315, Juguang Rd., Wanhua District, Taipei City 108
99 286 095000002 Anfassen=Touch Ming-Hung-Yen Public Works No.235, Jiuquan St., Datong District, Taipei City 103
100 289 095000005 Reborn Terrain Lin Lung-ju Hsiung Yi-yi Public Works No.235, Jiuquan St., Datong District, Taipei City 103
101 290 095033101 The Palace of Message Cing-Jhih-Guo Others No.35, Aiguo E. Rd., Da-an District, Taipei City 106
102 291 095033102 Tele-dragon LIN WEN THE Administrative Organization No.35, Aiguo E. Rd., Da-an District, Taipei City 106
103 292 095033103 Heart Bridge Cheng-Jen-Lin Administrative Organization No.35, Aiguo E. Rd., Da-an District, Taipei City 106
104 293 095033104 Water Drop Evergreen Chang School No.99, Lane 266, Lequn 2nd Rd., Zhongshan District, Taipei City 104
105 294 095033105 Water Wave Playground Evergreen Chang School No.99, Lane 266, Lequn 2nd Rd., Zhongshan District, Taipei City 104
106 295 095033106 Water Wave Playground Evergreen Chang School No.99, Lane 266, Lequn 2nd Rd., Zhongshan District, Taipei City 104
107 337 095042804 Seeds Jian-Chen School No.262, Lequn 2nd Rd., Zhongshan District, Taipei City 104
108 338 102081401 Cing-Jhih-Guo Administrative Organization No.128, Sec. 2, Academia Rd., Nangang District, Taipei City 115
109 340 096120502
110 342 096120503
111 343 097030401
112 344 097030401
113 345 097030501
114 347 097031301
115 348 097031302
116 349 097032501
117 350 097071601
118 357 097110531 Administrative Organization
119 358 097110532 Yue-Geng-Li Street
120 359 097110533 His-Te-Sung School
121 360 097110534 His-Te-Sung School
122 370 097110501 Museum
123 371 097110502 Cijin Kiln Culture and Arts Co., Ltd. Shen Heng Wing Administrative Organization
124 372 097110503 Cijin Kiln Culture and Arts Co., Ltd. Shen Heng Wing Administrative Organization
125 373 097110504 Cijin Kiln Culture and Arts Co., Ltd. Shen Heng Wing Administrative Organization
126 375 097110506 Leading an Unreachable Journey Part 3: Yesterday Once More Ruei-Mao-Huang Huang Jui-mao and Walis Diing-wuu Wu Street Sidewalk in front of No. 191 Juiquan Street
127 376 097110507 Leading an Unreachable Journey Part 2: On the Edge Ruei-Mao-Huang Huang Jui-mao and Walis Diing-wuu Wu Street Chongqing North Road Bus Stop (School for the Hearing Impaired)
128 377 097110508 Leading an Unreachable Journey Part 4: Seeing the Future Ruei-Mao-Huang Huang Jui-mao and Walis Diing-wuu Wu Street Bao-an Temple Bus Stop
129 378 097110509 Roaming in the Dreamland Sky Lily Ye Students and Teachers from Taipei School for the Hearing Impaired School Taipei School for the Hearing Impaired
130 380 097110511 Shun-Long-Lin School
131 381 097110512 Shun-Long-Lin School
132 382 097110513 Street
133 384 097110515 Park
134 385 097110516 Administrative Organization
135 397 098123101
136 398 102081401 Tree Story Cun-Wu-Wang School
137 399 095000006 Ruei-Mao-Huang Huang Jui-mao and Walis Diing-wuu Wu Public Works
138 400 102081401 Turning Wheels of Dreams Yue-Geng-Li Street
139 405 102081401 Colorful Lives Lin-Chao-ching Park
140 411 102081401 Heart of History Lin-Chao-ching Administrative Organization
141 412 102081401 Floating Lin-Chao-ching Administrative Organization
142 413 102081401 Glory Lin-Chao-ching Administrative Organization
143 415 102081401 The Colorful Castle of Love Liang-Jen-Lee Hospital
144 416 102081401 Dancing with Joy Hospital
145 417 102081401 Rolling Ball Paradise Hospital
146 418 102081401 I'm Drug Store Hospital
147 419 102081401 Health and Happiness Hospital
148 420 102081401 Brussel Square Hospital
149 422 102081401 The Beautiful World of the Heart Hospital
150 423 102081401 The Camelot of Forests Hospital
151 424 102081401 Concerns Hospital
152 425 102081401 Growing Up in Happiness Hospital
153 426 102081401 The Forest of the Seven-Piece-Puzzle Hospital
154 427 102081401 Let's Dance a Dance of Flowers Yun-shan-Lee Hospital
155 428 102081401 Magic Fish LIOU SHIH DONG Hospital
156 429 102081401 What's Your Animal Sign? Hospital
157 430 102081401 The Tree of Hope Hospital
158 431 102081401 Brussel Genies Hospital
159 432 102081401 The Beneficial Influence of a Fine Teacher School
160 443 102081401 Crossing‧Transforming. Tzu-Wen-Chen Public Works
161 445 102081401 The Rippling Lake Infrastructure
162 446 102081401 Flying Kites, at Home in the Sky Infrastructure
163 447 102081401 Cheng-Ping-Dong Street
164 448 102081401 Cheng-Ling-Huang Street
165 449 102081401 Rethinking the Five Elements Administrative Organization
166 450 102081401 Mind Ruler Administrative Organization
167 451 102081401 The Gate to Break Through Administrative Organization
168 452 102081401 The Edge Administrative Organization
169 453 102081401 Blooming Dreams-The Dreams of the Seeds Shun-Long-Lin Public Works
170 454 102081401 Blooming Dreams-When the Seeds Begin to Sprout Shun-Long-Lin Public Works
171 455 102081401 Blooming Dreams-Blooming Beauty Shun-Long-Lin Public Works
172 456 102081401 Clouds and Flowers Shun-Long-Lin Public Works
173 458 102081401 The Dance of Life Hospital
174 459 102081401 Living Form Hospital
175 460 102081401 The Light of Life Hospital
176 461 102081401 Grand Tour Yuan-Sen-Kuo Infrastructure
177 462 102081401 Marveling at a Puppet Play His-Te-Sung Education & Entertainment Facility
178 463 102081401 Flying Projects cheng-hung-chen Infrastructure
179 464 102081401 DREAMS OF FLYING Jhih-Liang-Luo Infrastructure
180 465 102081401 Fish of Wise Man Public Works
181 466 102081401 Public Works
182 467 102081401 Shun-Long-Lin Public Works
183 469 102081401 Shun-Long-Lin Public Works
184 470 102081401 Shun-Long-Lin Public Works
185 471 102081401 Shun-Long-Lin Public Works
186 472 102081401 Roaming Behind History-Relics of Time Administrative Organization
187 473 102081401 Roaming Behind History-Thawing Administrative Organization
188 474 102081401 Roaming Behind History-Kuroshio in Lamungan Shun-Long-Lin Administrative Organization
189 475 102081401 Roaming Behind History-Messages of the Universe Administrative Organization
190 476 102081401 Roaming Behind History-Deminen Wings Administrative Organization
191 477 102081401 Georgia -Lee-Collins Public Works
192 478 102081401 Yue-Geng-Li School
193 479 102081401 Rapid Transit Platform, the Transport Dock Ya-Lun-Tao Infrastructure
194 480 102081401 Eye of the earth – Flying Dreamer Pin-Yi-Wang Administrative Organization
195 481 102081401 Fleeting light Pu-Tsong Infrastructure
196 482 102081401 Flying shadow Hui-chiao-Chen Infrastructure
197 483 102081401 River in the sky Jun-Jun-Lai Infrastructure
198 484 102081401 Joyful Flights Ahead--Sails of Dreams Ching-Tsung-Hsu School
199 485 102081401 Joyful Flights Ahead--Rainbows of Hope School
200 486 102081401 Joyful Flights Ahead--Trees of Wisdom Ching-Tsung-Hsu School
201 487 102081401 Joyful Flights Ahead--Blissful Birds Ching-Tsung-Hsu School
202 488 102081401 The Scale Model of Youth School
203 489 102081401 !……… School
204 490 102081401 Smile, and Take a Seat School
205 524 103063001 Administrative Organization
206 527 103063001 Infrastructure
207 534 103063001 Administrative Organization
208 797 106110901 Hospital
209 798 106110901 Administrative Organization
210 800 106110901 Administrative Organization
211 802 106110901 Administrative Organization
212 803 106110901 Administrative Organization
213 804 106110901 Administrative Organization
214 807 106111301 School
215 808 106111301 School
216 809 106111301 School
217 810 106111301 School
218 811 106111301 School
219 812 106111301 School
220 816 107110501 Public Works
221 827 107110501 School
222 828 107110501 School
223 829 107110501 School
224 830 107110501 School
225 831 107110501 Public Works
226 833 107110501 School
227 834 107110501 School
228 835 107110501 School