Current Navigation: Skip Navigation LinksDefault > Way to Collect
Way to Collect
 ImageSerial NoNameAuthorPlaceWay to CollectSite
1 8 093000001 School No.392, Sec. 6, Zhongshan N. Rd., Shilin District, Taipei City 111
2 9 093000002 School No.392, Sec. 6, Zhongshan N. Rd., Shilin District, Taipei City 111
3 10 093000003 Ball Machines George Rhoads Museum No.189, Shishang Rd., Shilin District, Taipei City 111
4 11 093000004 Windmill Takis Vassilakis Museum No.189, Shishang Rd., Shilin District, Taipei City 111
5 14 094042101 A Cycle of Sixty Years: Formosan Pangolin and the Seedlings YANG ZUN JHIH Park No.42, Lane 150, Sec. 3, Zhishan Rd., Shilin District, Taipei City 111
6 17 093000071 Yi-chung-Lin Zhang Yu Synergy Motor Co., Ltd. Public Works Jihe Rd and Sec. 5, Chengde Rd Street intersection
7 19 092000002 School No.37-1, Chang-an W. Rd., Zhongshan District, Taipei City 104
8 21 092000004 Ming-Jhe-Huang School No.37-1, Chang-an W. Rd., Zhongshan District, Taipei City 104
9 22 094000007 Fu-Jin-Hu YE-HUAI-YUAN HU-YU-LUN School No.97, Changji St., Datong District, Taipei City 103
10 23 094000008 Dances the spring breeze FU-teng-Hsu Park No.28, Xining N. Rd., Datong District, Taipei City 103
11 33 091102501 Administrative Organization No.6, Lane 335, Sec. 4, Xinyi Rd., Xinyi District, Taipei City 110
12 34 091102502 Administrative Organization No.6, Lane 335, Sec. 4, Xinyi Rd., Xinyi District, Taipei City 110
13 35 091122701 Wei-Jheng-Huang Administrative Organization No.10, Lane 246, Yanji St., Da-an District, Taipei City 106
14 39 092092601 Rising Skyward Xiu-Qi-Wang Administrative Organization No.179, Sec. 1, Heping E. Rd., Da-an District, Taipei City 106, Taiwan
15 40 092092605 Child’s Play Xiu-Qi-Wang Administrative Organization No.179, Sec. 1, Heping E. Rd., Da-an District, Taipei City 106
16 41 092092608 A Youthful Curiosity Xiu-Qi-Wang Administrative Organization No.179, Sec. 1, Heping E. Rd., Da-an District, Taipei City 106
17 42 093000066 The Seagull in the Spring LIN SHENG JHENG Administrative Organization No.92, Sec. 2, Fuxing S. Rd., Da-an District, Taipei City 106
18 43 093072901 Foods for Life Huey-Na Hsu School No.1, Sec. 4, Roosevelt Rd., Da-an District, Taipei City 106
19 44 094000013 The Art of Speed Pu-Tsong School No.1, Sec. 4, Roosevelt Rd., Da-an District, Taipei City 106
20 45 094052701 OLYMPICS CHU-MAN-LAI School No.1, Sec. 4, Roosevelt Rd., Da-an District, Taipei City 106
21 46 094052702 SWIFT LIN LIANG CAI School No.1, Sec. 4, Roosevelt Rd., Da-an District, Taipei City 106
22 49 090091404 Years Wun-Jhih-Wang Infrastructure Civic Ave
23 51 092000007 Sheng Jun-Jun-Lai Others No.577, Linsen N. Rd., Zhongshan District, Taipei City 104
24 52 092012405 LIN SHENG JHENG Education & Entertainment Facility No.2, Lane 44, Sec. 2, Zhongshan N. Rd., Zhongshan District, Taipei City 104
25 53 092042401 Jun-Jun-Lai Others No.577, Linsen N. Rd., Zhongshan District, Taipei City 104
26 59 095042802 Salute to the Grand Master School No.262, Lequn 2nd Rd., Zhongshan District, Taipei City 104
27 69 092032801 Cing-Jhih-Guo Administrative Organization No.40, Quanzhou St., Zhongzheng District, Taipei City 100
28 73 092072501 Survival I Siang-Yang Hospital No.7, Zhongshan S. Rd., Zhongzheng District, Taipei City 100
29 74 092072502 Siang-Yang Hospital No.7, Zhongshan S. Rd., Zhongzheng District, Taipei City 100
30 75 092072503 Li-Hsing-Chen Hospital No.7, Zhongshan S. Rd., Zhongzheng District, Taipei City 100
31 76 092072504 Hsien-Ming-Chiang Hospital No.7, Zhongshan S. Rd., Zhongzheng District, Taipei City 100
32 77 092072505 Hsien-Ming-Chiang Hospital No.7, Zhongshan S. Rd., Zhongzheng District, Taipei City 100
33 78 092072506 Li-Hsing-Chen Hospital No.7, Zhongshan S. Rd., Zhongzheng District, Taipei City 100
34 79 093000067 Lai,Chi Man CHU-MAN-LAI Administrative Organization No.233, Sec. 1, Guiyang St., Zhongzheng District, Taipei City 100
35 80 093000068 Witness Ming-Jhe-Huang Administrative Organization No.233, Sec. 1, Guiyang St., Zhongzheng District, Taipei City 100
36 81 093000069 Compass And Ruler Ming-Te-Lu Administrative Organization No.233, Sec. 1, Guiyang St., Zhongzheng District, Taipei City 100
37 82 094000015 Daydream JIAN JYUN CHENG Others No.131, Sanyuan St., Zhongzheng District, Taipei City 100
38 83 095100201 Street
39 154 093123005 Five Riverbeds Plaza No.1, Lane 178, Xingzhong Rd., Neihu District, Taipei City 114
40 155 093123002 Restructure Exercise Shyu Rucy-Shian Plaza No.1, Lane 178, Xingzhong Rd., Neihu District, Taipei City 114
41 156 094000009 Sen Yang cheng-hung-chen Others No.1, Lane 213, Sec. 2, Jiuzong Rd., Neihu District, Taipei City 114
42 158 094042113 Tian-Duo-Li School No.200, Sec. 3, Kangning Rd., Neihu District, Taipei City 114
43 159 094042102 Tian-Duo-Li School No.200, Sec. 3, Kangning Rd., Neihu District, Taipei City 114
44 160 094042103 Tian-Duo-Li School No.200, Sec. 3, Kangning Rd., Neihu District, Taipei City 114
45 161 094042104 Tian-Duo-Li School No.200, Sec. 3, Kangning Rd., Neihu District, Taipei City 114
46 162 094042105 CHU-MAN-LAI School No.200, Sec. 3, Kangning Rd., Neihu District, Taipei City 114
47 163 094042106 MTI Engineering Co., Ltd. Chen Ming-chang School No.200, Sec. 3, Kangning Rd., Neihu District, Taipei City 114
48 164 094042107 MTI Engineering Co., Ltd. Chen Ming-chang School No.200, Sec. 3, Kangning Rd., Neihu District, Taipei City 114
49 165 094042108 MTI Engineering Co., Ltd. Chen Ming-chang School No.200, Sec. 3, Kangning Rd., Neihu District, Taipei City 114
50 166 094042109 MTI Engineering Co., Ltd. Chen Ming-chang School No.200, Sec. 3, Kangning Rd., Neihu District, Taipei City 114
51 167 094042110 MTI Engineering Co., Ltd. Chen Ming-chang School No.200, Sec. 3, Kangning Rd., Neihu District, Taipei City 114
52 168 094042111 MTI Engineering Co., Ltd. School No.200, Sec. 3, Kangning Rd., Neihu District, Taipei City 114
53 175 095062801 The beautiful lakes with prosperous life forms breeding in an endless succession. GU BING SING LIN JIA HONG LI MING JHE School No.8, Lane 363, Jinhu Rd., Neihu District, Taipei City 114
54 176 095062802 Huei-Fen-Deng School No.8, Lane 363, Jinhu Rd., Neihu District, Taipei City 114
55 177 095062803 Dong-Min-Hu School
56 179 095062804 Dong-Min-Hu School No.8, Lane 363, Jinhu Rd., Neihu District, Taipei City 114
57 181 092012403 The Eurythmic Cadence of the Pen Orangery international art curator Inc. HU WEI BIN Administrative Organization 5F., No.151, Jinghou St., Wenshan District, Taipei City 116
58 183 092072507 Chang-Ming-Chen Others
59 186 093000070 Role-Play Forest Zhang Yu Administrative Organization No.32, Jingwen St., Wenshan District, Taipei City 116
60 187 093072902 Administrative Organization No.2, Zhangxin St., Wenshan District, Taipei City 116
61 196 094100401 Dancing Tree Cheng-Wei-Tsai School No.169, Sec. 1, Xiuming Rd., Wenshan District, Taipei City 116
62 199 089112901 Rainbow hometown LIN YU SHEN Public Works No.271, Jhoumei St., Beitou District, Taipei City 112
63 203 091072601 Love, Vitality, Sincerity Li-Hsing-Chen School No.365, Mingde Rd., Beitou District, Taipei City 112
64 208 092092603 Administrative Organization No.3-1, Zhongshan Rd., Beitou District, Taipei City 112
65 209 092092606 Administrative Organization No.3-1, Zhongshan Rd., Beitou District, Taipei City 112
66 211 092112806 Wei-Jheng-Huang Education & Entertainment Facility No.485, Zhonghe St., Beitou District, Taipei City 112
67 212 092122501 Guan shan Du shui‧Xu ri Xiao yue-Flight Cheng-Ping-Dong School No.581, Sec. 4, Zhongyang N. Rd., Beitou District, Taipei City 112
68 213 092122502 Star-plucking Cheng-Ping-Dong School No.581, Sec. 4, Zhongyang N. Rd., Beitou District, Taipei City 112
69 214 092122503 To Soar Cheng-Ping-Dong School No.581, Sec. 4, Zhongyang N. Rd., Beitou District, Taipei City 112
70 215 092122504 Rising-Sun Cheng-Ping-Dong School No.581, Sec. 4, Zhongyang N. Rd., Beitou District, Taipei City 112
71 216 092122505 Originality and Creativity Cheng-Ping-Dong School No.581, Sec. 4, Zhongyang N. Rd., Beitou District, Taipei City 112
72 217 092122506 Longitude and Latitude Cheng-Ping-Dong School No.581, Sec. 4, Zhongyang N. Rd., Beitou District, Taipei City 112
73 218 092122507 Natural Composition Cheng-Ping-Dong School No.581, Sec. 4, Zhongyang N. Rd., Beitou District, Taipei City 112
74 219 093062410 Eternal Melody Administrative Organization No.158, Zhiyuan 3rd Rd., Beitou District, Taipei City 112
75 220 093092401 The Dance of Flame Siang-Yang Mountain rocks like Enterprises Ltd. Public Works No.271, Zhoumei St., Beitou District, Taipei City 112
76 221 094000003 Vector Lin Cheng-Chuan Education & Entertainment Facility No.3, Wenhua 3rd Rd., Beitou District, Taipei City 112
77 222 094000004 LI JHE HUANG Education & Entertainment Facility No.100, Lane 39, Sec. 1, Shipai Rd., Beitou District, Taipei City 112
78 223 094000005 Diamond Meets Diamond LIN REN SIN Education & Entertainment Facility No.100, Lane 39, Sec. 1, Shipai Rd., Beitou District, Taipei City 112
79 225 094030401 Shun-Long-Lin School No.70, Sec. 2, Zhongyang N. Rd., Beitou District, Taipei City 112
80 226 094030402 Shun-Long-Lin School No.70, Sec. 2, Zhongyang N. Rd., Beitou District, Taipei City 112
81 231 091122703 Sprcading the wings to fly Xiu-Qi-Wang School No.101, Sec. 4, Bade Rd., Songshan District, Taipei City 105
82 232 091122705 Xiu-Qi-Wang School No.101, Sec. 4, Bade Rd., Songshan District, Taipei City 105
83 233 091122707 Sprcading the wings to fly Xiu-Qi-Wang School No.101, Sec. 4, Bade Rd., Songshan District, Taipei City 105
84 234 091122709 Joyful Growth School No.101, Sec. 4, Bade Rd., Songshan District, Taipei City 105
85 235 091122711 Image of Nurruring Cheng-Ling-Huang School No.101, Sec. 4, Bade Rd., Songshan District, Taipei City 105
86 236 091122712 Pleasant Harvest School No.101, Sec. 4, Bade Rd., Songshan District, Taipei City 105
87 238 091000001 Posse to be able: B Bian-Wu-Tian Plaza Songren Rd., Xinyi District, Taipei City 110
88 239 091011004 Posse to be able: A Bian-Wu-Tian Plaza No.3, Songren Rd., Xinyi District, Taipei City 110
89 240 091122001 City Bird Cheng-Wei-Tsai Plaza Songren Rd., Xinyi District, Taipei City 110
90 243 092122508 Sky David Kuo School No.20, Lane 95, Songren Rd., Xinyi District, Taipei City 110
91 244 094000011 Button JHENG CONG WUN Plaza Lane 168, Songde Rd., Xinyi District, Taipei City 110
92 246 092062603 Guang-Yu-Li School No.366, Chongyang Rd., Nangang District, Taipei City 115
93 249 092062606 Guang-Yu-Li School No.366, Chongyang Rd., Nangang District, Taipei City 115
94 250 092082801 Georgia -Lee-Collins School No.29, Xingzhong Rd., Nangang District, Taipei City 115
95 262 092092604 Shining Lucky Star Yun-shan-Lee School No.66, Sec. 1, Zhonghua Rd., Wanhua District, Taipei City 108
96 263 092092607 Musical Melody Yun-shan-Lee School No.66, Sec. 1, Zhonghua Rd., Wanhua District, Taipei City 108
97 265 094123001 Feel Just Like Fish in Water JHOU GUO LONG School No.315, Juguang Rd., Wanhua District, Taipei City 108
98 286 095000002 Anfassen=Touch Ming-Hung-Yen Public Works No.235, Jiuquan St., Datong District, Taipei City 103
99 289 095000005 Reborn Terrain Lin Lung-ju Hsiung Yi-yi Public Works No.235, Jiuquan St., Datong District, Taipei City 103
100 290 095033101 The Palace of Message Cing-Jhih-Guo Others No.35, Aiguo E. Rd., Da-an District, Taipei City 106
101 291 095033102 Tele-dragon LIN WEN THE Administrative Organization No.35, Aiguo E. Rd., Da-an District, Taipei City 106
102 292 095033103 Heart Bridge Cheng-Jen-Lin Administrative Organization No.35, Aiguo E. Rd., Da-an District, Taipei City 106
103 293 095033104 Water Drop Evergreen Chang School No.99, Lane 266, Lequn 2nd Rd., Zhongshan District, Taipei City 104
104 294 095033105 Water Wave Playground Evergreen Chang School No.99, Lane 266, Lequn 2nd Rd., Zhongshan District, Taipei City 104
105 295 095033106 Water Wave Playground Evergreen Chang School No.99, Lane 266, Lequn 2nd Rd., Zhongshan District, Taipei City 104
106 337 095042804 Seeds Jian-Chen School No.262, Lequn 2nd Rd., Zhongshan District, Taipei City 104
107 338 102081401 Cing-Jhih-Guo Administrative Organization No.128, Sec. 2, Academia Rd., Nangang District, Taipei City 115
108 340 096120502
109 342 096120503
110 343 097030401
111 344 097030401
112 345 097030501
113 347 097031301
114 348 097031302
115 349 097032501
116 350 097071601
117 357 097110531 Administrative Organization
118 358 097110532 Yue-Geng-Li Street
119 359 097110533 School
120 360 097110534 School
121 370 097110501 Museum
122 371 097110502 Cijin Kiln Culture and Arts Co., Ltd. Shen Heng Wing Administrative Organization
123 372 097110503 Cijin Kiln Culture and Arts Co., Ltd. Shen Heng Wing Administrative Organization
124 373 097110504 Cijin Kiln Culture and Arts Co., Ltd. Shen Heng Wing Administrative Organization
125 375 097110506 Leading an Unreachable Journey Part 3: Yesterday Once More Huang Jui-mao and Walis Diing-wuu Wu Street Sidewalk in front of No. 191 Juiquan Street
126 376 097110507 Leading an Unreachable Journey Part 2: On the Edge Huang Jui-mao and Walis Diing-wuu Wu Street Chongqing North Road Bus Stop (School for the Hearing Impaired)
127 377 097110508 Leading an Unreachable Journey Part 4: Seeing the Future Huang Jui-mao and Walis Diing-wuu Wu Street Bao-an Temple Bus Stop
128 378 097110509 Roaming in the Dreamland Sky Lily Ye Students and Teachers from Taipei School for the Hearing Impaired School Taipei School for the Hearing Impaired
129 380 097110511 Shun-Long-Lin School
130 381 097110512 Shun-Long-Lin School
131 382 097110513 Street
132 384 097110515 Park
133 385 097110516 Administrative Organization
134 397 098123101
135 398 102081401 Tree Story Cun-Wu-Wang School
136 399 095000006 Huang Jui-mao and Walis Diing-wuu Wu Public Works
137 400 102081401 Turning Wheels of Dreams Yue-Geng-Li Street
138 405 102081401 Colorful Lives Lin-Chao-ching Park
139 411 102081401 Heart of History Lin-Chao-ching Administrative Organization
140 412 102081401 Floating Lin-Chao-ching Administrative Organization
141 413 102081401 Glory Lin-Chao-ching Administrative Organization
142 415 102081401 The Colorful Castle of Love Liang-Jen-Lee Hospital
143 416 102081401 Dancing with Joy Hospital
144 417 102081401 Rolling Ball Paradise Hospital
145 418 102081401 I'm Drug Store Hospital
146 419 102081401 Health and Happiness Hospital
147 420 102081401 Brussel Square Hospital
148 422 102081401 The Beautiful World of the Heart Hospital
149 423 102081401 The Camelot of Forests Hospital
150 424 102081401 Concerns Hospital
151 425 102081401 Growing Up in Happiness Hospital
152 426 102081401 The Forest of the Seven-Piece-Puzzle Hospital
153 427 102081401 Let's Dance a Dance of Flowers Yun-shan-Lee Hospital
154 428 102081401 Magic Fish LIOU SHIH DONG Hospital
155 429 102081401 What's Your Animal Sign? Hospital
156 430 102081401 The Tree of Hope Hospital
157 431 102081401 Brussel Genies Hospital
158 432 102081401 The Beneficial Influence of a Fine Teacher School
159 443 102081401 Crossing‧Transforming. Tzu-Wen-Chen Public Works
160 445 102081401 The Rippling Lake Infrastructure
161 446 102081401 Flying Kites, at Home in the Sky Infrastructure
162 447 102081401 Cheng-Ping-Dong Street
163 448 102081401 Cheng-Ling-Huang Street
164 449 102081401 Rethinking the Five Elements Administrative Organization
165 450 102081401 Mind Ruler Administrative Organization
166 451 102081401 The Gate to Break Through Administrative Organization
167 452 102081401 The Edge Administrative Organization
168 453 102081401 Blooming Dreams-The Dreams of the Seeds Shun-Long-Lin Public Works
169 454 102081401 Blooming Dreams-When the Seeds Begin to Sprout Shun-Long-Lin Public Works
170 455 102081401 Blooming Dreams-Blooming Beauty Shun-Long-Lin Public Works
171 456 102081401 Clouds and Flowers Shun-Long-Lin Public Works
172 458 102081401 The Dance of Life Hospital
173 459 102081401 Living Form Hospital
174 460 102081401 The Light of Life Hospital
175 461 102081401 Grand Tour Infrastructure
176 462 102081401 Marveling at a Puppet Play Education & Entertainment Facility
177 463 102081401 Flying Projects cheng-hung-chen Infrastructure
178 464 102081401 DREAMS OF FLYING Jhih-Liang-Luo Infrastructure
179 465 102081401 Fish of Wise Man Public Works
180 466 102081401 Public Works
181 467 102081401 Shun-Long-Lin Public Works
182 469 102081401 Shun-Long-Lin Public Works
183 470 102081401 Shun-Long-Lin Public Works
184 471 102081401 Shun-Long-Lin Public Works
185 472 102081401 Roaming Behind History-Relics of Time Administrative Organization
186 473 102081401 Roaming Behind History-Thawing Administrative Organization
187 474 102081401 Roaming Behind History-Kuroshio in Lamungan Administrative Organization
188 475 102081401 Roaming Behind History-Messages of the Universe Administrative Organization
189 476 102081401 Roaming Behind History-Deminen Wings Administrative Organization
190 477 102081401 Georgia -Lee-Collins Public Works
191 478 102081401 School
192 479 102081401 Rapid Transit Platform, the Transport Dock Ya-Lun-Tao Infrastructure
193 480 102081401 Eye of the earth – Flying Dreamer Administrative Organization
194 481 102081401 Fleeting light Pu-Tsong Infrastructure
195 482 102081401 Flying shadow Hui-chiao-Chen Infrastructure
196 483 102081401 River in the sky Jun-Jun-Lai Infrastructure
197 484 102081401 Joyful Flights Ahead--Sails of Dreams School
198 485 102081401 Joyful Flights Ahead--Rainbows of Hope School
199 486 102081401 Joyful Flights Ahead--Trees of Wisdom School
200 487 102081401 Joyful Flights Ahead--Blissful Birds School
201 488 102081401 The Scale Model of Youth School
202 489 102081401 !……… School
203 490 102081401 Smile, and Take a Seat School
204 524 103063001 Administrative Organization
205 527 103063001 Infrastructure
206 534 103063001 Administrative Organization
207 797 106110901 Hospital
208 798 106110901 Administrative Organization
209 800 106110901 Administrative Organization
210 802 106110901 Administrative Organization
211 803 106110901 Administrative Organization
212 804 106110901 Administrative Organization
213 807 106111301 School
214 808 106111301 School
215 809 106111301 School
216 810 106111301 School
217 811 106111301 School
218 812 106111301 School
219 816 107110501 Public Works
220 827 107110501 School
221 828 107110501 School
222 829 107110501 School
223 830 107110501 School
224 831 107110501 Public Works
225 833 107110501 School
226 834 107110501 School
227 835 107110501 School